Hlavné menu

Kontakt

 • Gymnázium, SNP 1, Gelnica
  SNP 1, 056 01 Gelnica
 • Sekretariát: 053/4821296
  Mobil: 0910/873025
  Jedáleň: 053/4822548

Videovizitka školy

70. výročie vzniku školy

Videozáznam zo slávnostnej akadémie 70. výročia vzniku školy si môžete pozrieť na uvedenom odkaze.
 

Fotogalérie

Štvrtok 16. 8. 2018

Program školy

01.06.

Deň detí na Gelnickom hrade

(OZ Správcovia pravých pokladov...)

01.06.

Turistická vychádzka v rámci KOŽAZ

(III.A a VII.O trieda)

04.06.

Pracovná porada

(program na mesiac jún)

07.06.

Rada školy o 16.00

(návrh počtu žiakov 2019/2020)

13.06.

Prijím. konanie - uzavretie prihlášok

(do II. kola pre 4 aj 8-ročné štúdium)

13.06.

Triednické hodiny

(prospech, dochádzka, správanie)

14.06.

Príprava budovy na oslavy 70.výročia

(telocvičňa, chodba, učebňa II.A)

14.06.

Príchod hostí z Nemecka

(letisko Košice)

15.06.

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 70. VÝROČIU VZNIKU ŠKOLY

(ZUŠ Gelnica od 13.00 hod.)

15.06.

Riaditeľské voľno pre žiakov

(z prevádzkových dôvodov)

19.06.

II. kolo prijímacích skúšok o 8.00

(MAT a SJL, 4 aj 8-ročné štúdium)

18.06.-28.06.

Zasadnutia Predmetových komisií

(príprava záverečných správ k činnosti)

21.06.-22.06.

Školské výlety

(podľa schváleného harmonogramu)

22.06.-24.06.

Exkurzia do Prahy

(Krúžok Spoznajme spolu Slovensko...)

25.06.

Uzávierka krúžkovej činnosti

(za II. polrok 2017/2018)

25.06.

Uzávierka klasifikácie v EŽK do 14.30

(za II. polrok 2017/2018)

26.06.

Teoret. príprava účelového cvičenia

(pre II.O a IV.O)

26.06.

Odovzdávanie a preberanie učebníc

(pre VII.O, I.A, II.A, III.A)

26.06.

PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná

(za II. polrok 2017/2018)

27.06.

Záverečné práce v triedach

(pre VII.O, I.A, II.A, III.A)

27.06.

Odovzdávanie a preberanie učebníc

(pre II.O a IV.O)

27.06.

Nulté rodičovské združenie o 16.00

(pre rodičov budúcich žiakov I.A a I.O)

28.06.

Účelové cvičenie

(pre II.O, IV.O, I.A, II.A)

29.06.

Slávnostné ukončenie školského roka

(v telocvični školy)

29.06.

Záverečné hodnotenie práce žiakov

(odovzdávanie vysvedčení v triedach)

02.07.

Záverečná hodnotiaca pedagog. rada

(za školský rok 2017/2018)

Projekty

Anketa: Globálne otepľovanie

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Sobota 18.8.2018)

Návštevnosť

Počet návštev: 2559185

Prijímacie konanie

Prijímacie skúšky – II. kolo – výsledky


Milí záujemcovia o štúdium!

Prinášame vám výsledky II. kola prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, ktoré sa konali dnes 19. júna 2018 v priestoroch školy:

Zápis sa uskutoční v súlade s pozvánkou odovzdanou na prijímacích skúškach - v stredu 20.06.2018 v čase 14:00-16:00 alebo vo štvrtok 21.06.2018 v čase 14:00-16:00. Zároveň vám prinášame celkové výsledky prijímacích skúšok za I. aj II. kolo prijímacieho konania:

 

Vedenie školy

 

 

Novinky

 • Rozlúčka so 4. A
  18. 5. 2018

  "S ideálmi vstupuješ do života. Počkaj! Nezablúď! Dvere dospelosti len raz otvoríš a naspäť už nemáš kľúč!"

  18. mája 2018 sa na našej škole konala rozlúčka so štvrtákmi. Myslím, že si svoj posledný deň v škole užili a po štyroch rokoch sa s ňou aj patrične rozlúčili. A spomínať budú len v dobrom.
  Škola im dala výborný základ do nasledujúceho života, na ďalšie štúdium a veľa dobrých kamarátov, na ktorých iste nikdy nezabudnú. Každý zážitok bol neopakovateľný a nezabudnuteľný. Boli to chvíle plné úsmevov i sĺz, boli to sklamania, pády i úspechy, stretnutia i lúčenia.
  Nakoniec si vypočuli posledný krát školský zvonec a ich akademický týždeň sa mohol začať. Nová etapa života. Na tejto ceste im prajem za všetkých veľa úspechov, správnych rozhodnutí a veľa trpezlivosti. Spomínajte na školu ako na príjemné roky mladosti, plné priateľstiev a hlavne vedomostí a skúseností.

 • Spoznajme spolu Slovensko

  Na začiatku bol nápad učiteliek – RNDr. Anny Slovenkaiovej a Mgr. Kamily Blahovskej – využiť výhody nulovej železničnej prepravy študentov s poznávaním zaujímavých miest na Slovensku, samozrejme, mimo vyučovania. Nápad sa stretol s veľkým záujmom a vznikol krúžok s názvom Spoznajme spolu Slovensko. Počas dvoch školských rokov sme precestovali Slovensko, spoznali sme hrady a iné krásne zákutia, navštívili sme dve svetové výstavy v hlavnom meste, máme veľa spoločných zážitkov, ktoré by sme inak nezažili.

 • Kurz ochrany života a zdravia - Účelové cvičenie
  28. 5. 2018

  V dňoch 28., 29.5. a 1.6.2018 prebehol na našej škole v rámci účelového cvičenia, Kurz ochrany života a zdravia. Zúčastnili sa ho žiaci VII. O (SEPTIMY) a III. A triedy.

  Kurz bol rozdelený na jednotlivé časti:

  1. Civilná ochrana a Zdravotná príprava – mali stanovisko v priestoroch Centra voľného času, kde bola pripravená zdravotná technika a pomôcky. Žiaci si prakticky vyskúšali a precvičili zásady poskytovania 1. pomoci, ošetrenie poranení, prenos zraneného.
  2. Požiarnu ochra
 • Zlatý Amos 2018
  12. 5. 2018

  ... tento rok opäť s našou účasťou

  V dňoch 12. – 14. 5. 2018 sa v Bratislave uskutočnil už 12. ročník súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku ZLATÝ AMOS 2018. Vyhlasovateľom tejto ankety je občianske združenie ADEVYK so sídlom v Košiciach. Tvárou ankety je Igor Timko, spevák kapely No name. Za 11 rokov fungovania tejto zábavnej formy ankety bolo ocenených 83 učiteľov zo Slovenska. Okrem hlavnej ceny sa udeľujú aj ďalšie ocenenia, napríklad Amos sympaťák, Zlatá škola, Naj učiteľ národnostných menšín, Najlepší príbeh o učiteľovi...

 • Naše dve študentky na celoslovenskom kole SOČ
  25. 4. 2018

  Na základe umiestnenia v krajskom kole sa naše študentky Mária Boršodiová (VII.O) a Jiayi Lin (III.A) v dňoch 25. – 27.4.2018 zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže stredoškolských odborných prác (SOČ). Študentky súťažili v týchto odboroch: odbor č. 8: Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia (Mária Boršodiová) s témou Smolník – zabudnutá história? a v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (Jiayi Lin) s témou Analyzovaný preklad vybraného diela z čínštiny do angličtiny a slovenčiny, práve práca Jiayi zaujala porotu natoľko, že vo veľkej konkurencii prác z celého Slovenska obsadila pekne 5.miesto.

  Spomínané podujatie sa tento školský rok uskutočnilo v Žiline a jeho významnosť podčiarkli organizátori slávnostným otvorením so zaujímavým kultúrnym programom. Deň, na ktorý sa asi najviac tešili všetci súťažiaci, bol bez pochýb ten, počas ktorého mohli odbornej komisii predstaviť svoju prácu. Študenti mali možnosť vypočuť si všetky prezentácie v príslušnej súťažnej kategórii z rozličných kútov Slovenska, čím rozšírili svoje vedomosti a nadobudli nové poznatky.

 • Deň Zeme na našej škole
  2. 5. 2018

  V stredu 2. mája 2018 sme pri príležitosti Dňa Zeme dali zelenú environmentálnym aktivitám a úprave okolitého životného prostredia našej školy. Pre študentov bol pripravený poznávací obrázkový kvíz rastlín, živočíchov a húb, prezentácia zaujímavostí, chránených miest a skvostov prírody okresu Gelnica a Ekohľadačka ukrývajúca vzácny poklad.

  Za krásneho slnečného počasia a v príjemnej kolektívnej pracovnej atmosfére sme spoločne zveľadili priestor pri fontáne, kvetinový záhon, vysadili nové rastliny, zušľachtili záhony tují, upravili školské ihrisko, namaľovali lavičky aj železnú bránu pred budovou školy, ostrihali a upravili živý plot...

 • Účasť našich žiakov na Brannom súboji študentov
  25. 4. 2018

  Dňa 25. apríla 2018 sa družstvo našej školy v zložení: Silvia Kandrová, Simona Geregová, Henrich Štrompf, Peter Jedinák a Vladimír Ivanič, zúčastnilo na súťaži Branný súboj študentov, Organizovalo ju Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v areáli Strednej odbornej školy,
  Ostrovského 1, v Košiciach.

  Súťažilo sa v disciplínach:


  1. streľba (z airsoftových zbraní - samopalu a pištole)
  2. topografia (určenie azimutu, orientácia v teréne podľa mapy)
  3. zdravotná príprava (poskytnutie prvej pomoci)
  4. branná príprava (prechod zamoreným priestorom s použitím
  prostriedkov protichemickej ochrany)
  5. fyzická zdatnosť (ľah-sed za minútu, kľuky za minútu, zhyby na
  hrazde, člnkový beh a dvanásťminútový beh)
  6. teória (test o Slovensku, podpora vlastenectva)