Hlavné menu

Kontakt

 • Gymnázium, SNP 1, Gelnica
  SNP 1, 056 01 Gelnica
 • Sekretariát: 053/4821296
  Mobil: 0910/873025
  Jedáleň: 053/4822548

Videovizitka školy

Fotogalérie

Streda 20. 6. 2018

Program školy

01.06.

Deň detí na Gelnickom hrade

(OZ Správcovia pravých pokladov...)

01.06.

Turistická vychádzka v rámci KOŽAZ

(III.A a VII.O trieda)

04.06.

Pracovná porada

(program na mesiac jún)

07.06.

Rada školy o 16.00

(návrh počtu žiakov 2019/2020)

13.06.

Prijím. konanie - uzavretie prihlášok

(do II. kola pre 4 aj 8-ročné štúdium)

13.06.

Triednické hodiny

(prospech, dochádzka, správanie)

14.06.

Príprava budovy na oslavy 70.výročia

(telocvičňa, chodba, učebňa II.A)

14.06.

Príchod hostí z Nemecka

(letisko Košice)

15.06.

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 70. VÝROČIU VZNIKU ŠKOLY

(ZUŠ Gelnica od 13.00 hod.)

15.06.

Riaditeľské voľno pre žiakov

(z prevádzkových dôvodov)

19.06.

II. kolo prijímacích skúšok o 8.00

(MAT a SJL, 4 aj 8-ročné štúdium)

18.06.-28.06.

Zasadnutia Predmetových komisií

(príprava záverečných správ k činnosti)

21.06.-22.06.

Školské výlety

(podľa schváleného harmonogramu)

22.06.-24.06.

Exkurzia do Prahy

(Krúžok Spoznajme spolu Slovensko...)

25.06.

Uzávierka krúžkovej činnosti

(za II. polrok 2017/2018)

25.06.

Uzávierka klasifikácie v EŽK do 14.30

(za II. polrok 2017/2018)

26.06.

Teoret. príprava účelového cvičenia

(pre II.O a IV.O)

26.06.

Odovzdávanie a preberanie učebníc

(pre VII.O, I.A, II.A, III.A)

26.06.

PEDAGOGICKÁ RADA - klasifikačná

(za II. polrok 2017/2018)

27.06.

Záverečné práce v triedach

(pre VII.O, I.A, II.A, III.A)

27.06.

Odovzdávanie a preberanie učebníc

(pre II.O a IV.O)

27.06.

Nulté rodičovské združenie o 16.00

(pre rodičov budúcich žiakov I.A a I.O)

28.06.

Účelové cvičenie

(pre II.O, IV.O, I.A, II.A)

29.06.

Slávnostné ukončenie školského roka

(v telocvični školy)

29.06.

Záverečné hodnotenie práce žiakov

(odovzdávanie vysvedčení v triedach)

02.07.

Záverečná hodnotiaca pedagog. rada

(za školský rok 2017/2018)

Projekty

Anketa: Globálne otepľovanie

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 20.6.2018)
PaedDr. Daniela Molnárová
Zajtra (Štvrtok 21.6.2018)
Dominika Straková (III.A)
Dominik Valeš (III.A)

Návštevnosť

Počet návštev: 2537210

Prijímacie konanie

Pozvánka na nulté rodičovské združenie


Milí rodičia budúcich prvákov a prímanov!

Pozývame vás na nulté rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 27.06.2018 od 16.00 v Konferenčnej miestnosti na II. poschodí školy. Na podujatí Vám budú zodpovedané Vaše otázky a predstavené hlavné materiálne požiadavky na štúdium v súvislosti so začiatkom školského roka (požadované učebnice, knihy, pracovné pomôcky a pod.). Zároveň Vás žiadame, aby ste si na rodičovské združenie priniesli:

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov (podpísaný oboma zákonnými zástupcami)
 2. Ak sa rozhodnete využiť ponuku na vyhotovenie ISIC karty, tak aj:
  1. vyplnenú žiadosť o vydanie karty,
  2. poplatok 20,- €,
  3. fotografiu dieťaťa.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie školy

 

Prijímacie skúšky – II. kolo – výsledky


Milí záujemcovia o štúdium!

Prinášame vám výsledky II. kola prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, ktoré sa konali dnes 19. júna 2018 v priestoroch školy:

Zápis sa uskutoční v súlade s pozvánkou odovzdanou na prijímacích skúškach - v stredu 20.06.2018 v čase 14:00-16:00 alebo vo štvrtok 21.06.2018 v čase 14:00-16:00. Zároveň vám prinášame celkové výsledky prijímacích skúšok za I. aj II. kolo prijímacieho konania:

 

Vedenie školy

 

 

Novinky

 • ... tento rok opäť s našou účasťou

  V dňoch 12. – 14. 5. 2018 sa v Bratislave uskutočnil už 12. ročník súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku ZLATÝ AMOS 2018. Vyhlasovateľom tejto ankety je občianske združenie ADEVYK so sídlom v Košiciach. Tvárou ankety je Igor Timko, spevák kapely No name. Za 11 rokov fungovania tejto zábavnej formy ankety bolo ocenených 83 učiteľov zo Slovenska. Okrem hlavnej ceny sa udeľujú aj ďalšie ocenenia, napríklad Amos sympaťák, Zlatá škola, Naj učiteľ národnostných menšín, Najlepší príbeh o učiteľovi...

 • 25. 4. 2018

  Na základe umiestnenia v krajskom kole sa naše študentky Mária Boršodiová (VII.O) a Jiayi Lin (III.A) v dňoch 25. – 27.4.2018 zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže stredoškolských odborných prác (SOČ). Študentky súťažili v týchto odboroch: odbor č. 8: Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia (Mária Boršodiová) s témou Smolník – zabudnutá história? a v odbore č. 16: Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (Jiayi Lin) s témou Analyzovaný preklad vybraného diela z čínštiny do angličtiny a slovenčiny, práve práca Jiayi zaujala porotu natoľko, že vo veľkej konkurencii prác z celého Slovenska obsadila pekne 5.miesto.

  Spomínané podujatie sa tento školský rok uskutočnilo v Žiline a jeho významnosť podčiarkli organizátori slávnostným otvorením so zaujímavým kultúrnym programom. Deň, na ktorý sa asi najviac tešili všetci súťažiaci, bol bez pochýb ten, počas ktorého mohli odbornej komisii predstaviť svoju prácu. Študenti mali možnosť vypočuť si všetky prezentácie v príslušnej súťažnej kategórii z rozličných kútov Slovenska, čím rozšírili svoje vedomosti a nadobudli nové poznatky.

 • 2. 5. 2018

  V stredu 2. mája 2018 sme pri príležitosti Dňa Zeme dali zelenú environmentálnym aktivitám a úprave okolitého životného prostredia našej školy. Pre študentov bol pripravený poznávací obrázkový kvíz rastlín, živočíchov a húb, prezentácia zaujímavostí, chránených miest a skvostov prírody okresu Gelnica a Ekohľadačka ukrývajúca vzácny poklad.

  Za krásneho slnečného počasia a v príjemnej kolektívnej pracovnej atmosfére sme spoločne zveľadili priestor pri fontáne, kvetinový záhon, vysadili nové rastliny, zušľachtili záhony tují, upravili školské ihrisko, namaľovali lavičky aj železnú bránu pred budovou školy, ostrihali a upravili živý plot...

 • 25. 4. 2018

  Dňa 25. apríla 2018 sa družstvo našej školy v zložení: Silvia Kandrová, Simona Geregová, Henrich Štrompf, Peter Jedinák a Vladimír Ivanič, zúčastnilo na súťaži Branný súboj študentov, Organizovalo ju Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v areáli Strednej odbornej školy,
  Ostrovského 1, v Košiciach.

  Súťažilo sa v disciplínach:


  1. streľba (z airsoftových zbraní - samopalu a pištole)
  2. topografia (určenie azimutu, orientácia v teréne podľa mapy)
  3. zdravotná príprava (poskytnutie prvej pomoci)
  4. branná príprava (prechod zamoreným priestorom s použitím
  prostriedkov protichemickej ochrany)
  5. fyzická zdatnosť (ľah-sed za minútu, kľuky za minútu, zhyby na
  hrazde, člnkový beh a dvanásťminútový beh)
  6. teória (test o Slovensku, podpora vlastenectva)

 • 20. 4. 2018

  V dňoch 18. - 20. 4. 2018 sa naša študentka druhého ročníka Katarína Nalevanková zúčastnila na Biologickej olympiáde v kategórii B na celoštátnej úrovni. Podujatie sa uskutočnilo v Centre účelových zariadení v Bratislave a nieslo sa v slávnostnom duchu v poradí už 52. ročníka.
  Súčasťou programu celoslovenského kola bola aj exkurzia na Devínsku Kobylu spojená s autentickým počúvaním zvukov netopierov pomocou špeciálneho prístrojového vybavenia.
  Našej úspešnej riešiteľke srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že skúsenosti a poznatky z tejto účasti zúročí v ďalších biologických bádaniach aj budúci školský rok.

 • 25. 4. 2018

  Z iniciatívy našich prvákov sme sa v stredu 25. 5. 2018 pričinili o zviditeľnenie svetového dňa tučniakov na našej škole aj my. Z čierno-bielej kombinácie boli študenti nadšení a bola v tento medzinárodne pripomínaný deň dominujúcou farbou oblečenia v každej triede. Súčasťou realizovaných aktivít bol aj kvíz o tučniakoch. Najviac vedomostí o týchto vodných nelietavých vtákoch prejavili študenti III.A. Ako druhí sa umiestnili štvrtáci a tretia priečka patrí študentom II.A.
  Ďakujeme iniciatívnym študentom za impulz, originálny nápad ako spestriť školský život a jeho samotnú realizáciu a víťazom kvízu blahoželáme.

 • 27. 4. 2018

  15. ročníka výtvarnej súťaže s názvom Výtvarná Gelnica 2018 s témou Čo vidíme v mori... sa zúčastnili aj naši študenti Juraj Fedor, Leonóra Dravecká, Soňa Tomečková, Vladimír Body, Daniel Blahovský, Triffon Ian Mikulák, Nina Konečná, Dávid Starinský, Dominik Schmidt, Lukáš Jenčík a Soňa Sára Elizabeth Bátorová. Na slávnostné vyhodnotenie a slávnostnú recepciu výtvarnej súťaže prijala pozvanie aj jej zakladateľka Mgr. Jarmila Balážová a spolu s rodičmi detí a ich učiteľmi strávili príjemné popoludnie spojené s oceňovaním. Naša Soňa získala cenu primátora mesta Gelnice, Ing. Dušana Tomaška. Výherkyni blahoželáme a všetkým prajeme veľa šťastia v ďalšej tvorivej činnosti.